Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Här visas väntetidsstatistik för den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med fokus på den förstärkta vårdgaratin på 30 dagar.

Målsättningen för tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin är att patienten ska få ett första besök, en utredning respektive en behandling inom tidsgränsen 30 dagar.

Tillbaka till specialiserad vård

Kontakt

Kontakta Väntetider i vården