Utskrivningsklara patienter och patienter i sluten vård

En patient är utskrivningsklar när behandlande läkare bedömer att patienten inte längre är i behov av sluten vården.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård kom den 1 januari 2018. Den syftar bl.a. till att utskrivningsklara patienter i behov av fortsatta insatser ska vårdplaneras i samverkan mellan socialtjänst och sjukvård för att kunna skrivas ut till rätt vårdnivå så snart som möjligt.

Nedan visas statistik som ger en bild på följsamheten och effekterna av lagen.

Information om statistiken

Jämtland saknar fortfarande möjlighet att rapportera.

Skåne har en fördröjning i sitt rapporterande och senaste aktuella data kommer från augusti. 

Beräkningarna bygger på följande befolkningsunderlag:

  • År 2020 - medelbefolkning 2020
  • År 2021 - antal i befolkningen den 1 november 2020
Tillbaka till specialiserad vård

Kontakt

Kontakta Väntetider i vården