Vårdgarantiläget i Sverige

Här samlas information om garantiläget för vård i Sverige. Graferna visar regionernas senast inrapporterade data avseende vårdgarantin och dess måluppfyllnad på regional respektive nationell nivå.

Vårdgarantin omfattar:

  • Kontakt med primärvården samma dag (mäts i form av telefontillgänglighet)
  • Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar
  • Första besök i den planerade specialiserade vården inom 90 dagar
  • Operation/åtgärd i den planerade specialiserade vården inom 90 dagar

Vårdgarantins måluppfyllelse enligt de senaste mätningarna

 

Andel inom vårdgarantins tidsgränser

 

Totalt antal väntande/genomförda kontakter

Information om statistiken

För primärvården (kontakt och medicinsk bedömning) mäts måluppfyllelsen av vårdgarantin med genomförda kontakter. För den specialiserade vården (första besök och operation/åtgärd) mäts måluppfyllelsen av vårdgarantin med väntande kontakter.

Patienter som blivit erbjudna en kontakt inom vårdgarantins tidsgräns men som själva valt att vänta längre tid, till exempel för att få komma till en viss vårdgivare, är exkluderade ur statistiken.

För den specialiserade vården visas statistik från januari 2021 eftersom en ny mätmodell införts från och med årsskiftet. För statistik från 2020 och tidigare, se länk nedan.

De flesta regioner rapporterar telefontillgänglighet månadsvis men vissa regioner rapporterar vid två tillfällen under året, vår och höst. På nationell nivå visas därför endast två mätpunkter under den senaste 13-månadersperioden. Vid val av en enskild region som rapporterat månadsvis syns statistik per månad.

Kontakt

Kontakta Väntetider i vården