Rätten att bli hörd ger kraft
att förändra

Säker, effektiv och personcentrerad vård skapas av vårdpersonal, patienter och anhöriga tillsammans. För att det ska bli möjligt måste patienten kunna göra sin röst hörd. På den här sidan finns stöd för det.

Nationell patientenkät fångar in patienters upplevelser av vården när det gäller sånt som bemötande, behandling och tillgänglighet. Nationell formulärsamling är ett bibliotek av formulär där patienten skattar sin hälsa inför vårdmötet eller vid uppföljning efter en vårdinsats.

Nationell patientenkät

Resultat från undersökningar

Nationell formulärsamling

Formulärbeskrivningar