Publicerad 9 januari 2024

Så här fungerar tjänsten

Nationell formulärsamling kan användas direkt från vårdinformationssystemet, eller via uthopp och separat SITHS-kortsinloggning. Via Inera är de flesta regioner redan anslutna till den tjänst som tillhandahåller formulären.

Formulären följer de riktlinjer som angivits av respektive upphovsmakare eller motsvarande, och det är alltid den senaste tillgängliga versionen som ligger i biblioteket. Det digitala formatet gör dem lätta att använda och administrera.

Inledningsvis omfattar biblioteket nio formulär. Fullt utbyggt kommer tjänsten att innehålla ett hundratal formulär som uppfyller de kriterier som ställts upp när det gäller bredd, användning, enkelhet och dokumentation.

Formulären kan användas i många situationer inför och under besök, men också för uppföljning av vård och behandling av enskilda patienter.

Tre sätt att använda tjänsten

Läkare och annan vårdpersonal kan interagera med tjänsten på tre olika sätt, beroende på hur regionens anslutning till 1177 formulärhantering ser ut.

  1. Integration med tjänstekontrakt: Formulär kan skickas direkt från journalsystemet, det vill säga utan att det krävs någon extra inloggning i tjänsten. När patienten besvarat enkäten, laddas svaren automatiskt upp i journalsystemet.
  2. Anslutning till tjänsten med exportserver (SFTP): Användaren loggar in till tjänstens personalgränssnitt med SITHS-kort för att aktivera utskick. När patienten fyllt i formuläret väljer användaren vilka svar som ska hämtas hem, svaren exporteras till exportservern, varifrån de sedan kan hämtas hem till det egna journalsystemet.
  3. På samma sätt som 2, men istället för att exportera svaren så tittar man på dem direkt i personalgränssnittet.

Här finns all info om hur 1177 formulärhantering fungerar:

1177 formulärhantering, Inera

Informationsansvarig

  • Karin Vriste
    Handläggare