Publicerad 13 september 2021

Informationsmaterial

Informationsmaterial för Nationell Patientenkät finns tillgängligt för de verksamheter som ska medverka eller har medverkat i undersökningarna.

Här nedan finns ett urval av aktuellt informationsmaterial som uppdateras och kompletteras efterhand. Materialet kan användas efter samråd med regionens kontaktperson och regionens kommunikationsavdelning.

Vid frågor om materialet, kontakta regionens kontaktperson

Informationsmaterial för gemensamma nationella undersökningar

Gemensamt material alla regioner Zip, 1 MB.

Region Blekinge Zip, 13 MB.

Region Dalarna Zip, 13 MB.

Region Gävleborg Zip, 13 MB.

Region Gotland Zip, 13 MB.

Region Halland Zip, 13 MB.

Region Jämtland-Härjedalen Zip, 13 MB.

Region Jönköping Zip, 13 MB.

Region Kalmar Zip, 13 MB.

Region Kronoberg Zip, 13 MB.

Region Norrbotten Zip, 13 MB.

Region Örebro Zip, 13 MB.

Region Östergötland Zip, 13 MB.

Region Skåne Zip, 13 MB.

Region Sörmland Zip, 13 MB.

Region Stockholm Zip, 13 MB.

Region Uppsala Zip, 13 MB.

Region Värmland Zip, 13 MB.

Region Västerbotten Zip, 13 MB.

Region Västernorrland Zip, 13 MB.

Region Västmanland Zip, 13 MB.

Region Västra Götaland Zip, 13 MB.

 

Informationsmaterial för SVF cancer

På cancercentrums webb finns en sida för patienternas upplevelser av standardiserade vårdförlopp (SVF). Här finns ett vykort framtaget tillsammans med Nationell patientenkät riktat till patienter med information innan de deltar i undersökningen. Detta kan regionerna ladda ner och beställa tryck av. Vykortet finns längre ned på denna sida:

Länk till Cancercentrums webb om SVF